Nguyethan's Dream World

KTLD -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#10 – Father’s Day 2013 special @Viet Star Radio 1480AM

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát Thanh mỗi tối thứ Ba, từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:
http://www.vietstaronline.com/

Video link:

Father’s Day 2013 special

1) “Người Đàn Bà Trên Lưng Tôi” T/G CV, Nguyệt-Hân diễn đọc
2) “Nhân Vật Nữ Của Tôi” T/G Nguyễn Nhật Ánh, Nguyệt-Hân diễn đọc

MP3 link: https://nguyethan.files.wordpress.com/2013/06/nh_ktld_vs_ct10_fatherday2013_128kb.mp3

This entry was published on June 27, 2013 at 1:31 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: