Nguyethan's Dream World

Viet Star Radio on vietstaronline.com 24/24 . Moi cac ban thuong thuc

Chương Trình cho chiều thứ bẩy July 18 của Viet Star Radio phát thanh trên điện toán toàn cầu vietstaronline.com 24/24 từ thứ hai- chủ nhật. Live broadcast from 5pm-11pm.
Mời các anh chị va cac ban đón nghe CT đặc biệt của Viet Star radio chiều hôm nay . Xin ghé vào vietstaronline.com để cùng vui cười với  NH qua những chương trình vui nhộn trong tuần Được phát lại theo lời yêu cầu của QTG thân thương của Viet Star Radio như sau:
7:00  “Thể Thao” Chris Phan và Michael Hoàng
7:30 “Mẹo Vặt” với Ana Vu và NguyetHan
8:00 chí choé với Tracy Cẩm Nhung, Chris và Tuấn Cảnh
8:30 “Chuyện Mấy Ổng” Chris, Tuấn Cảnh, Michael Hoàng
9:00 “Khi phụ nữ lên tiếng” Cẩm Châu, Ana Vu & NH
9:30 “Khung Trời lãng Du” Chủ đề “Hãy cứ là tình nhân” do NH thực hiện
10:00pm “âm nhạc quốc tế” Chris và NH
enjoy!
PS. Nhớ giới thiệu đến bạn bè và GD để mọi người cùng thưởng thức các anh chị nhé

phát thanh trên điện toán toàn cầu vietstaronline.com 24/24 từ thứ hai- chủ nhật. Live broadcast from 5pm-11pm.

Advertisement
This entry was published on July 19, 2014 at 6:55 pm and is filed under Miscelaneous News. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: