Nguyethan's Dream World

“Nhạc Yêu Cầu” phát thanh trên Vietstaronline.com do Nguyệt-Hân thực hiện

Xin mời cả nhà thưởng thức chương trình Nhạc Yêu Cầu do Nguyệt-Hân phụ trách được phát thanh trên Viet Star Radio qua trang nhà VIETSTARONLINE.COM vào mỗi chiều thứ sáu 9-9:30pm từ Nam California.

Xin các bạn vào link này để nghe những chương trình đã được phát thanh trong những tuần lễ qua:

http://www.vietstaronline.com/spress/?sapplaylist=nhac-yeu-cau

photo

 

Advertisement
This entry was published on August 29, 2014 at 6:52 pm and is filed under CT thực hiện trên Vietstaronline.com. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: