Nguyethan's Dream World

“Mỗi Tuần Một Câu Chuyện Học Làm Người” phát thanh trên Vietstaronline.com do Nguyệt-Hân thực hiện

 

image

Xin mời cả nhà thưởng thức chương trình “Mỗi Tuần Một Câu Chuyện Học Làm Người” do Nguyệt-Hân phụ trách được phát thanh trên Viet Star Radio qua trang nhà VIETSTARONLINE.COM vào mỗi chiều Thứ Hai 9-9:30pm từ Nam California.

Xin các bạn vào link này để nghe những chương trình đã được phát thanh trong những tuần lễ qua:

http://www.vietstaronline.com/spress/?sapplaylist=mot-tuan-mot-cau-chuyen-hoc-lam-nguoi

 

 

 

Advertisement
This entry was published on September 2, 2014 at 8:22 am and is filed under CT thực hiện trên Vietstaronline.com. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: