Nguyethan's Dream World

Non-Vietnamese Music Audios

NguyệtHân xin được gởi đến các bạn những nhạc phẩm ngoại quốc sau đây qua tiếng hát NguyệtHân. Trong Những tác phẩm này, những bài nhạc thánh ca đã được trích từ những CD ca nhạc do nhóm Spirit Group thực hiện. Những CD này đã được  phát  hành trong những năm qua và được bầy bán trong những tiệm sách báo (Christian stores) ở Orange County.

IMG_2937_smaller.jpg picture by nguyethan

1) “Mary Did You Know” Arranged by Spirit Group, NH trình bầy
2) “Oh Holy Night” NH & Spirit Group trình bầy
3) “Holy Is His Name” by John Michael Talbot; NH & Spirit Group trình bầy.
4) “Every Time We Touch” by Cascada; Hoà Âm: Thiên Tú (The Live Rhythm Band), NH trình bầy.
5)
“Je t’aime”
(Lara Fabian; Performed by NguyệtHân
6
) “Historia de un Amor”
(Luis Miguel; Performed by NguyệtHân)

7) “The Color Of My Love” Performed by NguyệtHân new

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: