Nguyethan's Dream World

“Tình Ca Người Lưu Xứ” Weekly TV show cho đài VNA-TV 57.3

“Tình Ca Người Lưu Xứ” do Thi Nhạc Sĩ Miên Du Đà Lạt và Nguyệt-Hân phụ trách cho đài VNA-TV 57.3 mỗi chiều Chủ Nhật từ 6:30 pm – 7:30 pm. Các bạn ở xa có thể coi online streaming tại http://vnatv573.com

Nov-04-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
Nov-04-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
Nov-04-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

Oct-21-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
Oct-21-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
Oct-21-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

Oct-14-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
Oct-14-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
Oct-14-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

July 22-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
July 22-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
July 22-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

June 10-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
June 10-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
June 10-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

May 06-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
May 06-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
May 06-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

April 22-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
April 22-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
April 22-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

April 08-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
April 08-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
April 08-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

April 01-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
April 01-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
April 01-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

March 25-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
March 25-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
March 25-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3

March 18-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 1
March 18-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 2
March 18-2012 – TÌNH CA NGƯỜI LƯU XỨ – Part 3


One thought on ““Tình Ca Người Lưu Xứ” Weekly TV show cho đài VNA-TV 57.3

  1. Noi nhieu on said:

    Giong nhu hau het nhung hosts khac tren truyen hinh, ba Mien Du noi nhieu qua va rat don dieu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: