Nguyethan's Dream World

VIETSTARONLINE.com

Sau đây là những chương trình do NH thưc hiện trên VIETSTARONLINE.COM phát thanh từ miền nam California từ 5pm-11pm mỗi ngày (Live) và được phát lại 24/24 với những CT lưu trữ. Xin mời các bạn ghé vào trang nhà của Vietstaronline.com để thưởng thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: