Nguyethan's Dream World

Music/Radio/TV

nh

Mến chào các bạn,

NguyệtHân xin mời các bạn bước vào thế giới âm nhạc của NguyệtHân. Sau đây là những sáng tác do chính NguyệtHân và các bạn hữu thân thương thực hiện. Để thưởng thức những tác phẩm này, xin mời các bạn bấm vào trang  “Nhạc Yêu Cầu”, “Mỗi Tuần Một Câu Chuyện Học Làm Người”,  “CT Khung Trời Lãng Du” – Radio shows on Vietstar Radio, VNCR,CT Tình Ca Người Lưu Xứ” – TV Show on VNA-TV 57.3″, “Music Videos”, “Vietnamese Music Audios”, hoặc “non-Vietnamese Music Audios” sau đây để thưởng thức nhé!

Enjoy the music! ;=)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: